LHC-banner-dk
Workshops 2. halvår 2018

De enkelte workshops er for alle interesserede: private, foreninger eller arbejdspladser. Kan I samle en gruppe interesserede, så afholder vi workshoppen enten hos Jer eller os. Ring eller mail os for yderligere information, da pris og indhold vil afhænge af målgruppen, tiden vi skal afsætte samt stedet.


Lær at forstå og håndtere børn, unge og voksne med særlige behov på en ny måde
Workshoppen er rettet mod professionelle, der arbejder med mennesker med særlige behov. Her kan være tale om psykiatriske diagnoser såsom ADHD, ADD, autisme, angst, OCD, depression, stress eller andet.

Workshoppen er en udvidelse af vores foredrag. Du kan naturligvis også deltage, selvom du ikke har været til et foredrag. Vores tilbagemeldinger fra både professionelle og forældre lyder, at de redskaber, metoder og den forståelse, vi formidler, virker hurtigt, effektivt og vedvarende - også ved opfølgning på længere sigt.

Indhold:
Vi formidler en helt ny forståelse for de forskellige diagnoser og for sensitivitet, som er hele grundproblematikken for mennesker med særlige behov. Din nye forståelse og indsigt i sensitivitet, diagnoser, hjernens opbygning, effektiv kommunikation samt vores teknikker og redskaber vil gøre, at din arbejdsdag bliver optimeret markant, og at de mennesker du arbejder med vil få det bedre.

Du får håndgribelige og konkrete redskaber til at håndtere og forstå både børn, unge og voksne med særlige behov. Dine klienter eller brugere vil føle sig mødt, og redskaberne kan implementeres med det samme. De virker straks og løser problemerne, fremfor blot at minimere kaos.

Vi går i dybden med de forskellige teknikker, f.eks. hvordan du kommunikerer optimalt uden at skabe konflikter, så uro og stress mindskes på din arbejdsplads.

Som professionel får du optimeret din arbejdsdag og skabt så godt et fundament for den enkelte bruger eller klient, at deres potentiale vil vise sig, fordi du nu skaber ro og forståelse.

Du vil få direkte hands-on info til konkrete hverdagssituationer. Undervejs bruger vi eksempler fra deltagerne og vores behandlingscenter, så derfor er du meget velkommen til at tage cases med, så du kan få konkret sparring og supervison på dagligdags problematikker.

Som professionel vil din dagligdag blive markant lettere.
Effektiv kommunikation - Brug de rigtige ord
Workshoppen er velegnet til alle virksomheder, der ønsker at forbedre arbejdsklimaet blandt de ansatte fra medarbejder til ledelse.

Mange mennesker spænder ben for sig selv i kommunikationen ved at bruge de forkerte ord og alt for mange ord. De er bare ikke klar over det, men synes tit de bliver misforstået eller, at andre ikke hører efter, hvad de siger.

Misforståelser starter altid med os selv, fordi vi ikke har kommunikeret vores budskab klart ud. Fordi samme princip gælder i kommunikationen for både ledelse og medarbejdere, bliver misforståelser markant minimeret.

På workshoppen lærer I at kommunikere på en ny effektiv måde ved at bruge nogle andre ord, når I taler. I siger farvel til forklaringer, undskyldninger og inddirekte tale, som står i vejen for enhver effektiv kommunikation. Hver enkelt lærer istedet at sige tingene direkte og tale ud fra sig selv med sine egne ord.

Deltagerne erfarer, at al ændring starter med os selv. På den måde bliver alle opmærksomme på, hvordan de hver især selv kan være med til at skabe øget trivsel på arbejdspladsen og dermed skabe en bedre arbejdsplads og virksomhed for alle.

Workshoppen er velegnet for alle og dét, som I lærer, vil ændre de ansattes liv grundlæggende både privat og arbejdsmæssigt.
PLUS Kampkunst - Selvforsvar og selvudvikling

Workshoppen er velegnet til at ryste folk sammen og give dem en ny og anderledes oplevelse, som både er lærerig, sjov og ubesværet.

PLUS Kampkunst workshoppen er både selvforsvarstræning og selvudvikling på et højt niveau inspireret af Østens gamle Mestre. Selvudviklingen har en central rolle, og forsvarssystemet kommer i anden række.

I workshoppen lærer du at mærke og forstå dig selv og fokusere på en ny måde. Du lærer blandt andet via helt simple øvelser at være i dig selv og have dit fokus dèr uafhængigt af, hvad din træningspartner eller andre siger eller gør. På den måde kan du bevare roen og balancen i pressede situationer.

Under hele workshoppen vil du opleve, hvor vigtigt det er at være i dig selv og ikke tage dig af andre. Er du i dig selv, er øvelserne lette og ubesværede, men tager du dig af andre, så mislykkes øvelserne for dig - dit fokus er nemlig ikke i dig selv.

At blive bevidst om dette vil også påvirke dig på nye måder i dit øvrige liv, så du handler mere i overensstemmelse med dig selv.


Der er ingen krav til fysisk form eller styrke.Skærmbillede 2015-12-01 kl. 22.18.53