LHC-banner-dk
Workshop

Workshop hos dig
Vi tager gerne ud og holder workshops for alle interesserede, både hos dig privat, i foreningen, i sportsklubben eller på arbejdspladsen. Du er velkommen til at ringe for yderligere information.Effektiv kommunikation - Brug de rigtige ord
Workshoppen er velegnet til alle virksomheder, der ønsker at forbedre arbejdsklimaet blandt de ansatte fra medarbejder til ledelse.

Mange mennesker spænder ben for sig selv i kommunikationen ved at bruge de forkerte ord og alt for mange ord. De er bare ikke klar over det, men synes tit de bliver misforstået eller, at andre ikke hører efter, hvad de siger.

Misforståelser starter altid med os selv, fordi vi ikke har kommunikeret vores budskab klart ud. Fordi samme princip gælder i kommunikationen for både ledelse og medarbejdere, bliver misforståelser markant minimeret.

På workshoppen lærer I at kommunikere på en ny effektiv måde ved at bruge nogle andre ord, når I taler. I siger farvel til forklaringer, undskyldninger og inddirekte tale, som står i vejen for enhver effektiv kommunikation. Hver enkelt lærer istedet at sige tingene direkte og tale ud fra sig selv med sine egne ord.


Deltagerne erfarer, at al ændring starter med os selv. På den måde bliver alle opmærksomme på, hvordan de hver især selv kan være med til at skabe øget trivsel på arbejdspladsen og dermed skabe en bedre arbejdsplads og virksomhed for alle.

Kurset er velegnet for alle og dét, som I lærer, vil ændre de ansattes liv grundlæggende både privat og arbejdsmæssigt.
Lær at forstå og håndtere børn, unge og voksne med særlige behov på en ny måde
Kurset er primært rettet mod professionelle, der arbejder med mennesker med særlige behov. Her kan være tale om psykiatriske diagnoser såsom ADHD, ADD, autisme, angst, OCD, depression, stress eller andet. Forældre til børn med særlige behov og evt. diagnoser er også meget velkomne, da de også vil få udbytte af forståelsen og de nye redskaber, vi formidler.

Kurset er en udvidelse af vores foredrag. Du kan naturligvis også deltage, selvom du ikke har været til et foredrag. Vores tilbagemeldinger fra både professionelle og forældre lyder, at de redskaber, metoder og den forståelse, vi formidler, virker hurtigt, effektivt og vedvarende - også ved opfølgning på længere sigt.

Kursusindhold:
Vi formidler en helt ny forståelse for de forskellige diagnoser og for sensitivitet, som er hele grundproblematikken for mennesker med særlige behov. Din nye forståelse og indsigt i sensitivitet, diagnoser, hjernens opbygning, effektiv kommunikation samt vores teknikker og redskaber vil gøre, at din arbejdsdag bliver optimeret markant, og at de mennesker du arbejder med vil få det bedre.

Du får håndgribelige og konkrete redskaber til at håndtere og forstå både børn, unge og voksne med særlige behov. Dine klienter, brugere eller børn vil føle sig mødt, og redskaberne kan implementeres med det samme. De virker straks og løser problemerne, fremfor blot at minimere kaos.

Vi går i dybden med de forskellige teknikker, f.eks. hvordan du kommunikerer optimalt uden at skabe konflikter, så uro og stress mindskes på din arbejdsplads eller i hjemmet.

Som professionel får du optimeret din arbejdsdag og skabt så godt et fundament for den enkelte bruger, klient eller barn, at deres potentiale vil vise sig, fordi du nu skaber ro og forståelse.

Du vil få direkte hands-on info til konkrete hverdagssituationer. Undervejs bruger vi eksempler fra kursusdeltagerne og vores behandlingscenter, så derfor er du meget velkommen til at tage cases med, så du kan få konkret sparring og supervison på dagligdags problematikker.

Uanset om du er professionel eller forælder vil din dagligdag blive lettere.

Vi har udgivet flere bøger om sensitive mennesker og ADHD/ADD. Se mere på
bogen.oneMindfulness PLUS - Brug dit fulde potentiale
Denne workshop er velegnet til sportsudøveren, der ønsker at forbedre sine sportslige præstationer, men også til virksomhedslederen, der ønsker at videreudvikle sig selv og sine lederegenskaber.

Gennem Mindfulness PLUS vil du opnå en større grad af indre ro og balance, så dit liv bliver mere ubesværet. Du kommer i en dybere kontakt med dig selv og det vil påvirke dig selv og dit liv på nye måder, så du i større grad kan bruge dit fulde potentiale.PLUS Kampkunst - Selvudvikling gennem selvforsvar
Workshoppen er velegnet for alle, der ønsker at opnå balance i krop og sind.

PLUS Kampkunst er både selvudvikling og selvforsvar i ét træningsprogram. Selvudviklingen har en central rolle, og forsvarssystemet kommer i anden række.

Du lærer at mærke og forstå dig selv og energien mellem mennesker på en ny måde. Du lærer blandt andet via helt simple øvelser at mærke både dig selv og din træningspartner. På den måde kan du bevare roen og balancen i pressede situationer.

Under hele workshoppen vil du opleve, hvor vigtigt det er at have balance i krop og sind og at være i NU`et. Det vil også påvirke dig på nye måder i dit øvrige liv, så du handler mere i overensstemmelse med dig selv.


Der er ingen krav til fysisk form eller styrke.
Skærmbillede 2015-12-01 kl. 22.18.53