LHC-banner-dk


Sensitive menneskerSensitive mennesker bliver ofte misforståede af andre, og sensitive mennesker misforstår også andre. Sensitive har nogle evner og egenskaber, som andre ikke har, og de er højere udviklet og meget intelligente. De sensitive tror, at andre kan det samme som dem. På grund af alle misforståelserne er sensitive mennesker ofte stressede og ude af balance.
Når sensitive mennesker er stressede og i ubalance, og andre ikke forstår dem, bliver de opfattet som psykisk syge, vrede, sarte, angste eller mindre begavede end andre. Og intet kunne være længere væk fra sandheden. Når sensitive mennesker er i balance, er de de bedste og mest velfungerende mennesker, man kan forestille sig.

Evner som andre ikke har
Sensitive mennesker har disse evner, som andre ikke har:

  • At føle ind i andre: Sensitive mennesker kan mærke, hvad andre føler og tænker. Ofte ved de, hvad andre vil sige, før de siger det.

  • Intuition: Sensitive mennesker handler oftest ud fra intuition og følelse, modsat andre, der ofte handler ud fra deres logiske tankegang.

  • At være i nuet: Sensitive mennesker lever altid i nuet. Andre mennesker bruger formuer på mindfulness, meditation og kurser for at opnå samme tilstand som sensitive er i hele tiden.

  • Kontakt til noget højere og instinktiv viden: Sensitive mennesker har evnen til at få information fra et højere sted. Det er viden, som de bare har, og som ingen andre mennesker har fortalt dem. Mange sensitive siger ofte “det ved jeg bare”, når man spørger dem, hvor de har deres viden fra.


Sensitive mennesker tror, at alle andre kan det samme som dem, men det kan andre ikke i og med, at de ikke har de samme evner. Fordi man som sensitiv ikke forstår de andres adfærd, begynder man at tænke meget og prøver at regne ud, hvad der foregår i de andre mennesker. Det sker allerede i barndommen.
Men børn vil aldrig selv kunne regne ud, hvad der foregår, fordi det ligger så langt fra deres egen
væremåde, og derfor tænker de sensitive også næsten konstant over det, når de bliver voksne. Det er kun på grund af alle tankerne, at der er uro og sitren inde i de sensitive børn og voksne, og at stress, ubalance og tankekaos opstår. Nogle forveksler også andres følelser med deres egne, og det øger den indre stress og uro.

Sensitive får psykiatriske diagnoser
Det offentlige behandlingssystem møder ofte sensitive mennesker, når de er helt ude af balance og der gives så diagnoser som angst, depression, ADHD/ADD, OCD, autisme, aspergers, selvskade, skizofreni og andre psykiatriske diagnoser.
Diagnoserne er behandlingssystemets måde at beskrive den sensitives tilstand, som jo er ganske alvorlig. Oftest startes behandlingsforløb med samtale og eventuel medicinering, men så længe at den grundlæggende årsag “sensitivitet” ikke bliver forstået eller anerkendt og taget fat om, kan det være svært at ændre ret meget og ofte er medicinering den langsigtede løsning.

Hjælp og nyt syn på sensitive
Vi har skrevet to bøger om sensitive mennesker: “Bogen om ADHD & ADD - Sensitive Børn & Voksne” samt “Bogen om Sensitive Børn & Voksne” ud fra de gode erfaringer, vi har med at hjælpe sensitive mennesker. Se Bogen.one.
Vi ser sensitivitet som en styrke og et uudnyttet potentiale - uanset om det gælder børn eller voksne. Den sensitive er blot ude af balance og stresset indeni. Vi hjælper den sensitive til at forstå sig selv og forstå, hvad vedkommende kan i forhold til andre.
Ofte har sensitive mennesker følt sig anderledes og misforstået hele livet, så når de pludselig forstår sig selv på en helt ny og positiv måde, falder alt på plads indeni dem.
Uanset om det er børn eller voksne, gælder det for dem om at lære at være i sig selv og ikke have antennerne ude hele tiden. På den måde kan den sensitive være i balance i sig selv og sensitiviteten vil ikke længere være et problem men en fantastisk styrke for den enkelte, for nu er der en helt ny selvforståelse og et solidt fundament at stå på.Skærmbillede 2015-12-01 kl. 22.18.53